Cadru legal

Acceptarea prezentelor Termene și Condiții reprezintă un contract la distanță încheiat între: a) dumneavoastră în calitate de utilizator al sistemului de comenzi online și b) LABORATORUL DE PIZZA SRL, cu sediul social în SECTOR 1, STR. GRIGORE ALEXANDRESCU, NR.8, CURTE, Municipiul București, București, Romania, înregistrat la Oficiul Registrul Comerțului sub numărul J40/2512/2017, având Cod de Identificare Fiscală: RO37134940, în calitate de deținător al sistemului de comenzi online.


1. Definiții

Explicarea termenilor folosiți în acest document conform modalității în care vor fi utilizați:


„Sistem de comenzi online” – Platforma, prin care se plasează rezervări sau comenzi online, cu livrare la domiciliu sau ridicare din local; informațiile despre platformă sunt disponibile pe site-ul https://comanda.pizzamania.ro

„Noi” sau “local/localul” – LABORATORUL DE PIZZA SRL, cu sediul social în SECTOR 1, STR. GRIGORE ALEXANDRESCU, NR.8, CURTE, Municipiul București, București, Romania, înregistrat la Oficiul Registrul Comerțului sub numărul J40/2512/2017, având Cod de Identificare Fiscală: RO37134940, în calitate de deținător al sistemului de comenzi online;

„Dispozitiv” – pc-ul, laptopul, telefonul sau tableta de pe care sistemul de comenzi online este utilizat;

„Utilizator” – orice persoană care utilizează formularul de comandă și/sau formularul de rezervare de pe unul sau mai multe dispozitive mobile și/sau desktop și website-ul;

”Comand” – o comandă plasată de un utilizator către local prin intermediul platformei cu privire la produsul/produsele selectat/e de utilizator;

„ – Bunuri oferite de către local utilizatorilor prin intermediul sistemului online de comenzi;

„Termeni și Condiții” – prezentul document, Politica de Confidențialitate, precum și orice alte documente disponibile din cadrul care reglementează relația juridică dintre local și utilizatori;

”Formular de comandă” – formular online care este completat de utilizatori (clienți ai localului) cu scopul de a plasa o comandă; formularul de comandă trimite datele utilizatorilor către sistemul de comenzi online; așadar, când ne vom referi la termenul „platformă”, ne putem referi implicit și la formularul de comandă.

2. Consimțământul privind acceptarea Termenilor și Condițiilor

Utilizatorii au dreptul de a utiliza sistemul de rezervări online și sistemul de comandă online numai după acceptarea prealabilă a Termenilor și Condițiilor. Se consideră înțeles și acceptat în integralitate și fără rezerve atunci când utilizatorul apasă butonul Trimite rezervarea / Plasează comanda / Plătește acum. În formularul de rezervare și înainte de a plasa o comandă este menționat: Apăsând butonul ”Trimite Rezervarea/Plasează comanda/Plătește acum” sunteți de acord cu termenii și condițiile și politica de confidențialitate.


Termenii și Condițiile pot fi modificate în mod unilateral de către local, cu respectarea următoarei proceduri: orice modificare a Termenilor și Condițiilor va fi adusă la cunoștința utilizatorilor exclusiv prin încărcarea noii versiuni a acestora în cadrul platformei. Pe cale de excepție, în situația în care modificarea Termenilor și Condițiilor este generată de modificarea legislației aplicabile, modificarea va intra în vigoare imediat.


Utilizatorii au dreptul să renunțe la utilizarea platformei în situația în care nu sunt de acord cu modificarea Termenilor și Condițiilor. Continuarea utilizării platformei după intrarea în vigoare a noilor Termeni și Condiții reprezintă acordul utilizatorilor cu privire la noua versiune.


3. Utilizarea Platformei

3.1. Comandă online

Platforma poate fi utilizată și în scopul realizării de comenzi online cu livrare la o adresa indicată de dumneavoastră sau cu ridicare personală a Bunurilor din locația aleasă. Publicăm pe platformă produsele pe care utilizatorii le pot comanda. Livrarea bunurilor achiziționate de pe platformă este realizată de către noi, iar destinația lor este pentru consumul propriu și sub nicio formă pentru revânzare.


Dacă utilizatorul este alergic are obligația să ne contacteze pentru informații despre ingrediente și alergeni, înainte de a plasa o comandă.


Prin finalizarea comenzii, confirmați că toate datele furnizate, necesare procesului de comandă, sunt corecte și complete la data plasării comenzii. De asemenea, sunteți de acord ca noi să vă contactăm telefonic în orice situație în care este necesară contactarea dumneavoastră.


Orice comandă pe care o plasați este condiționată de disponibilitatea produselor și de capacitatea livrării.


Pentru Anularea comenzii, transmițând numărul comenzii. În cazul în care anularea se face în timp util și acceptăm anularea comenzii, vă vom returna suma totală în termen de până la 14 zile lucrătoare.


3.2. Conferirea dreptului de utilizare a Platformei


Vă oferim un drept de utilizare a platformei, începând cu prima utilizare a acesteia, sub condiția respectării Termenilor și Condițiilor și a legislației aplicabile.


Dreptul de utilizare poate fi limitat, suspendat sau după caz retras de către local oricând, fără o prealabilă notificare a utilizatorului. De regulă, dreptul de utilizare va fi retras în situații precum: utilizatorul își încalcă obligațiile impuse prin Termenii și Condițiile prezente și/sau prin lege; utilizatorul folosește platforma cu rea-credință, producând sau existând riscul să producă prejudicii localului sau altor terți; utilizatorul comite sau noi apreciem că utilizatorul intenționează să comită orice fraudă cu privire la platformă; decidem să limităm accesul utilizatorilor la sistemul de comenzi online, pentru orice alte motive comerciale si/sau de orice alta natura decise de local.


3.3. Efectuarea comenzilor online

Comenzile vor fi efectuate de către utilizatori prin intermediul platformei. Orice comandă efectuată trebuie să fie confirmată de către noi. Comanda este considerată confirmată în momentul în care comunicăm utilizatorului acest lucru prin: email și/sau sms și/sau .


 3.3.1 Prețul și plata


Toate prețurile listate pentru produse reflectă prețul la momentul includerii în listă. În funcție de necesitatea unor modificări, putem actualiza prețurile produselor pe platformă. Prețurile . Toate prețurile sunt în RON cu TVA inclus.


Prețul total al comenzii inclusiv taxe de livrare, unde este cazul, și alte cheltuieli, vă vor fi afișate în momentul plasării comenzii.


Plata online va trebui efectuată înaintea livrării comenzii. Pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră, detaliile cardului vor fi criptate. De asemenea, banca dumneavoastră emitentă poate efectua controale de securitate și poate confirma plasarea comenzii. Procesatorul de plăți contractat nu efectuează și conversie valutară.


Plățile sunt procesate de către , cu sediul în , prin platforma .


3.3.2 Livrarea


Durata livrării este aproximativă și poate varia în funcție de numeroși factori.


Dacă constatați că lipsesc produse sau sunt neconforme, vă rugăm să ne contactați în termen de o oră de la momentul livrării pentru a soluționa problema apărută.


În privința rambursării, va trebui să ne contactați vă vom rambursa contravaloarea comenzii, total sau parțial.


3.4. Drepturile și obligațiile utilizatorilor

Utilizatorii se obligă:


să folosească platforma cu bună credință, cu respectarea dispozițiilor legale și numai în scopul în care aceasta a fost creată;

să utilizeze platforma numai în scop personal;

să nu comercializeze informațiile obținute prin intermediul platformei și să nu utilizeze aceste informații pentru a face concurență neloială față de local;

să nu efectueze nicio rezervare/comandă dacă în acord cu dispozițiile legale nu au vârsta necesară pentru a putea intra sau pentru a face consumație într-un anumit local;

să efectueze rezervările/comenzile cu bună credință și respectiv să onoreze toate rezervările făcute prin intermediul platformei sau, după caz, să anuleze rezervările pe care nu le pot onora;

în toate situațiile în care pentru utilizarea platformei sau a unei funcții a acesteia se menționează obligația plății unui preț, utilizatorii se obligă să achite prețul solicitat pentru a putea utiliza platforma.

Le este interzis utilizatorilor:


acordarea oricăror drepturi privind conținutul platformei unei terțe persoane;

utilizarea oricăror mijloace automate pentru a accesa sau utiliza platforma (inclusiv scripturi, „bot” sau alt software similar);

orice altă acțiune prin care s-ar putea crea concurență neloială localului sau prin care ar putea fi prejudiciate drepturile acestuia de orice fel (drepturi civile, comerciale, de natură intelectuală ș.a)

Răspunderea părților

4.1. Răspunderea utilizatorilor privind utilizarea platformei

Utilizatorul este deplin responsabil pentru felul în care utilizează platforma, precum și pentru consecințele, eventualele prejudicii produse ca urmare a utilizării platformei, atât față de local, cât și față de terți.


Prin plasarea comenzilor pe platforma noastră, utilizatorul stabilește o relație contractuală pentru produsele de pe platformă, dar și pentru livrarea acestora, între el și noi.


4.2. Limitarea răspunderii privind funcționarea Platformei

Punem la dispoziția utilizatorilor platforma în starea actuală și cu toate că intenția noastră este aceea de a furniza un serviciu online continuu și stabil, nu putem garanta disponibilitatea continuă a acesteia sau funcționarea permanentă fără erori.


Precizăm că nu putem asigura utilizatorilor servicii de garanție și/sau mentenanță și/sau suport tehnic. Cu toate acestea, apreciem dacă sesizați orice bug sau neconcordanță pe email și vom încerca soluționarea problemei.


Depunem eforturi pentru asigurarea securității platformei, dar nu răspundem în cazul în care din orice motiv telefoanele, tabletele sau calculatoarele utilizatorilor sunt afectate ca urmare a utilizării acesteia.


5. Drepturi de proprietate intelectuală

Deținem toate drepturile de proprietate intelectuală asupra oricăror elemente de design și text, prezente în cadrul platformei.


Utilizatorii se obligă să respecte drepturile de proprietate intelectuală ale noastre și să nu efectueze nicio acțiune prin care acestea ar fi încălcate, dar fără a se limita la: să nu copieze, modifice, transforme logo-ul, elementele de design, orice text disponibil în platformă, să nu încerce înregistrarea acestora la organismele competente și să nu se opună înregistrării acestora de către local, să nu creeze platforme similare dacă prin această acțiune încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale localului.


Totodată, în platformă pot fi publicate elemente de text, grafică, foto sau video pentru care localurile sau alte terțe părți ar putea deține drepturi de proprietate intelectuală.


6. Date cu caracter personal

Prevederile prezentului document se completează cu cele ale informării generale privind protecția datelor cu caracter personal, ce poate fi consultata prin accesarea următorului link: https://comanda.pizzamania.ro/page/privacy-policy


7. Indicatori cookies

Prevederile prezentului document se completează cu cele ale politicii generale referitoare la indicatorii cookies, ce poate fi consultata prin accesarea următorului link: https://comanda.pizzamania.ro/page/cookie-policy


8. Alte dispoziții

Acest document a fost aprobat și intră în vigoare la data de 11.12.2023 și își va produce efectele începând cu această dată.